Các mẫu bảng văn phòng và giáo dục

Bảng từ trắng viết bút lông kích thước: 330x120cm

Bảng từ trắng viết bút lông có chất liệu khung bảng làm bằng nhôm, mặt bảng ...

2.450.000đ

Bảng flipchart chân trượt lên xuống kích thước 600x1000cm

bảng flipchart chân trượt lên xuống có chất liệu khung bảng làm bằng thép sơn ...

1.460.000đ

Bảng flipchart chân chữ Z kích thước 900x1200cm

Bảng flipchart có chất liệu chân bảng làm bằng sắt sơn tĩnh điện,mặt bảng ...

2.400.000đ

Bảng Flipchart chân chữ Z kích thước 600x900cm

bảng flipchart chân chữ Z có chất liệu chân bảng làm bằng sắt sơn tĩnh điện, ...

1.850.000đ

Bảng flipchart chân trượt lên xuống 900x1200cm

Bảng flipchart chân trượt lên xuống 900x1200cm có chất liệu chân bảng làm bằng ...

1.980.000đ

Bảng từ xanh di động viết phấn chống lóa 120x80cm

bảng từ xanh di động viết phấn 120x80cm có chất liệu khung bảng làm bằng sắt ...

1.350.000đ

Bảng từ trắng kích thước 160x120

Bảng từ trắng viết bút có chất liệu khung bảng làm bằng nhôm, mặt bẳng làm ...

140.000đ

Bảng từ trắng viết bút treo tường kích thước 320x120cm

Bảng từ trắng viết bút treo tường có chất liệu mặt bảng làm bằng từ tính, ...

2.400.000đ

Bảng từ trắng viết bút chống lóa kích thước 150x120cm

Bảng từ trắng viết bút treo tường có chất liệu khung bảng làm bằng khung ...

1.210.000đ

Bảng từ trắng giá rẻ kích thước 310x120cm

Bảng từ trắng giá rẻ kích thước 310x120 có chất liệu khung bảng làm bằng ...

2.350.000đ

Bảng từ trắng kích thước 140x120cm

Bảng từ trắng viết bút có chất liệu khung bảng làm bằng khung nhôm, mặt bảng ...

1.220.000đ

Bảng từ trắng kích thước 300x120cm

Bảng từ trắng kích thước 300x120cm có chất liệu khung bảng làm bằng khung nhôm, ...

2.300.000đ

Bảng viết bút chống lóa kích thước 130x120cm

Bảng từ trắng viết bút thường được dùng để làm bảng viết lịch công tác, ...

1.200.000đ

Bảng từ trắng viết lịch làm việc kích thước 290x120cm

Bảng viết lịch làm việc có chất liệu khung bảng làm bằng sắt sơn tĩnh ...

2.250.000đ

Bảng từ trắng viết bút kích thước 120x120cm

BẢng từ trắng viết bút có chất liệu khung bảng làm bằng nhôm, mặt bảng làm ...

980.000đ

Bảng từ trắng treo tường kích thước 280x120cm

Bảng từ trắng treo tường có châ liệu mặt bảng làm bằng mặt từ tính, khung ...

2.150.000đ

Bảng từ trắng kích thước 120x100cm

Bảng từ trắng kích thước 120x100cm có chất liệu khung bảng làm bằng khung nhôm, ...

850.000đ

Bảng từ trắng viết bút kích thước 270x120

bảng tử trắng viết bút có chất liệu khung bảng làm bằng khung nhôm, mặt bảng ...

2.100.000đ

Bảng từ trắng phào to kích thước 120x80cm

Bảng từ trắng phào to có chất liệu khung bảng làm bằng sắt, mặt bảng làm ...

680.000đ

Bảng từ trắng kích thước 260x120cm

Bảng từ trắng viết bút có chất liệu khung bảng làm bằng nhôm, mặt bảng làm ...

1.950.000đ

Bảng từ trắng phào to kích thước 100x60cm

Bảng từ trắng phảo to có chất liệu khung bảng làm bằng khung nhôm, mặt bảng ...

710.000đ

Bảng từ trắng kích thước 250x120cm

Bảng từ trắng kích thước 250x120 có chất liệu khung bảng làm bằng khung nhôm, ...

1.900.000đ

Bảng từ trắng phào to kích thước 800x600cm

Bảng từ trắng phào to kích thước 800x600cm có chất liệu khung bảng làm bằng ...

610.000đ

Bảng từ trắng viết bút kích thước 240x120cm

Bảng từ trắng viết bút có chất liệu khung bảng làm bằng nhôm, mặt bảng làm ...

1.800.000đ
1 2 3 4 5 6 7
Hotline
Hotline : 0987.532.296

Gọi để được hỗ trợ tốt nhất

0987.532.296 - 02462.532.295
0987.532.296 - 02462.532.295