Nhằm đảm bảo an toàn cho website đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, Công Ty Nội Thất chúng tôi đưa ra chính sách bảo mật thông tin cá nhân dành cho khách hàng truy cập vào website: 

Mục đích sử dụng

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân tên đăng nhập, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email của quý khách chỉ để lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng của quý khách, ngoài ra chúng tôi không yêu cầu thanh toán trực tuyến vì vậy quý khách không cần cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán.

Chia sẻ và bảo mật: 

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin của quý khách tại máy chủ hệ thống và được đảm bảo an toàn bằng hệ thống tường lửa chống hacker

Hệ thống của chúng tôi thường xuyên phối hợp với các chuyên ra bảo mật nhắm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng khi đăng nhập vào website

Về việc sử dụng thông tin cá nhân: 

Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng

Gửi thông báo về các hoạt đông trao đổi thông tin giữa khách hàng và website

Liên lạc và giải quyết với quý khách hàng trong trường hợp cần thiết.

Chúng tôi không cung cấp thông tin của quý khách hàng cho bên thứ 3 ngoại trừ trường hợp phải thực hiên yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền, hoặc quý khách có những hoạt động vi phạm pháp luật.

Tài khoản và mật khẩu người dùng là do quý khách quản lý, do đó quý khách phải bảo mật kỹ mật khấu, nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào , chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

 

 

Hotline : 0987.532.296

Gọi để được hỗ trợ tốt nhất

0987.532.296 - 02462.532.295
0987.532.296 - 02462.532.295